Umowa o pracę jest nadal najpopularniejszą formą zatrudnienia. Kandydat poszukujący pracy rozważa bowiem szereg profitów, które ze sobą niesie. Umowa o pracę daje pracownikowi wiele korzyści, jakich z pewnością nie zapewni umowa o dzieło, czy umowa zlecenie. Jednakże perspektywa pracodawcy jest całkowicie odmienna. Zatrudniając pracownika na umowę o pracę pracodawca bowiem musi liczyć się z kosztami znacznie przewyższającymi samo wynagrodzenie. Co zatem zalicza się do zobowiązań finansowych po stronie pracodawcy? Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Jakie korzyści daje umowa o pracę?

Zasady ustalania stosunku pracy i wynagradzania pracownika reguluje Kodeks Pracy. Umowa o pracę jest zatem formą, która najpewniej zabezpiecza interesy zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Przepisy KP formułują między innymi sposób wynagradzania, wiążący dla obu stron czas wypowiedzenia umowy, zakres urlopu, czy choćby warunki bezpieczeństwa pracy. Umowa o dzieło lub zlecenie nie przynoszą takich uregulowanych przywilejów. Dodatkową kwestią różnicującą jest sposób wynagradzania. Kodeks Pracy w Art. 78. § 1 odnosi się do wynagrodzenia za umowę o pracę w sposób następujący: „Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy”.

Jak określić wynagrodzenie dla pracownika?

Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy określa się zawsze w kwocie brutto. W wielu przypadkach części składowe stanowią: pensja oraz premia. Osoba pracująca na umowę o pracę najczęściej zwraca uwagę na kwotę netto, czyli tyle, ile dostaje „na rękę”. Nie jest to jednak pełna suma wynagrodzenia, gdyż do jego pełnego kosztu należy wliczyć również podatek dochodowy oraz składki ZUS, których wartość rozdzielana jest na pracodawcę i pracownika. Ostateczna wartość wynagrodzenia (brutto) zatem zależy od ustalonej na dany okres wysokości składek i regulacji podatkowej. W obecnym stanie prawnym w kwotę brutto wynagrodzenia dla pracownika wliczają się następujące składki liczone od  całości: zdrowotna (9%), emerytalna 9,76%, rentowa (1,5%)  i chorobowa (2,45% ).

Jak obliczyć koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę?

Dla pracodawcy wysokość wynagrodzenia brutto to nie ostateczny koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. Całkowita kwota jest bowiem podwyższona o opłaty związane ze składkami ZUS. W odniesieniu do ustalonego wynagrodzenia brutto do kosztów po stronie pracodawcy dolicza się:

  • ubezpieczenie emerytalne (również w wysokości 9,76%),
  • ubezpieczenie rentowe (6,50%),
  • Fundusz Pracy (2,45%),
  • ubezpieczenie wypadkowe (od 0,67% do 3,33% ustalana w zależności od rodzaju działalności),
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP): 0,1%.

W ostatecznym rozliczeniu zatem pracodawca musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej niemalże 20% od kwoty brutto. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie brutto zostało ustalone na poziomie 3010 zł. Po dodaniu obowiązkowych kosztów składkowych koszt zatrudnienia pracownika wynosi 3 626,46zł, co uzyskuje się dokonując następującego rozliczenia:

3010 x 9,76% emerytalne = 293,78 PLN

3010 x 6,50% rentowe= 195,65 PLN

3010 x 1,67% wypadkowe= 50,27 PLN

3010 x 2,45% FP= 73,75 PLN

3010 x 0,1% FGŚP= 3,01 zł

Łącznie daje to 616,46 zł opłat składkowych.

Koszt zatrudnienia pracownika jest więc znaczny. Dodatkowo też należy uwzględnić inne zobowiązania finansowe wynikające z przepisów Kodeksu Pracy. Po stronie pracodawcy przecież również leżą koszty związane z obowiązkowymi badaniami pracowniczymi, zapewnieniem szkoleń, bezpiecznych warunków pracy oraz uwzględnieniem należnego urlopu, czy refinansowaniem wynagrodzenia chorobowego w określonym przez KP zakresie. Należy jednak uznać, że umowa o pracę nadal pozostaje kompromisem, szczególnie w przypadku, gdy rodzaj działalności przedsiębiorstwa wymaga zatrudnienia kompetentnych pracowników świadczących pracę w sposób stały i uregulowany. Ale rosnące koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę są tak samo niekorzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Gdzie szukać rzetelnych informacji na temat aktualnych kosztów zatrudnienia pracownika? Polecamy serwis: https://pragmago.pl/porada/calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika