Za pomocą Funduszy Europejskich zostało wykonanych miliony projektów. Efektywnie sfinalizowany projekt potrzebuje jednakże przykładnego przygotowania i wykonania szeregu działań mających za zadanie przeprowadzenie wszystkich wytycznych nakładanych przez umowę o dofinansowanie. W jaki sposób efektywnie przygotować i zarządzać projektem? Kto może złożyć wniosek? Gdzie znaleźć profesjonalne doradztwo projektowe? Jak umożliwić przedsiebiorstwu właściwą realizację umowy? Prezentujemy kilka rad dla Beneficjenta.

Jaki cel może mieć dofinansowanie?

Zgodnie z prawem wniosek o dotacje może dostarczyć tak naprawdę każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Wśród uprawnionych są placówki samorządu terytorialnego, ośrodki zdrowia, mikro i makro przedsiębiorstwa, związki, stowarzyszenia oraz wszystkie pozostałe podmioty poza administracją publiczną. Najczęściej adekwatna instytucja obwieszcza nabór wniosków do wyznaczonego projektu. Dotację z funduszy unijnych można zdobyć między innymi na wsparcie rozwoju firmy, rewitalizację terenów, badania, cyfryzację, edukację .

Wniosek o dofinansowanie powinien przygotowany prawidłowo w stosunku do wymogów formalnych. Bezspornie istotnym oparciem dla stosowności wnioskowania o dotację musi być zgodność celu powiązanego z funkcjonowaniem firmy. Wskazanie źródła finansowania projektu jest to konieczność, trzeba wskazać właściwy projekt, jaki będzie określał model działalności beneficjenta.

Wyznaczenie terminów realizacji projektu musi być integralną częścią wniosku. Należy zaznajomić się gruntownie z informacją i postulatami projektu, gdyż zasadne przyjęcie aplikacji o dofinansowanie nie wystarczy do pożądanej realizacji wskazówek projektu. Albowiem właśnie na beneficjencie ciąży wymóg prowadzenia kompletnej żądanej dokumentacji i wykonywania opisanych procedur.

Po sygnowaniu umowy o dofinansowanie tak w zasadzie wówczas zaczyna się najbardziej złożony etap. Prawidłowa realizacja zaleceń przynależnych do projektu przede wszystkim opiera się na umiejętnym zarządzaniu projektem. Pośród obowiązków stawianych przedsiębiorcy znajduje wylicza się także skrupulatne wykazanie wydatków. W momencie nierzetelnej dokumentacji, nie wykonania wytycznych złączonych z kontrolą i audytem projektu unijnego beneficjent musi się liczyć z utratą części lub całości dotacji. Dlatego dla przedsiębiorcy, który pragnie odpowiednio zarządzać projektem pożądanym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Skrupulatny zespół doradców pomoże na poziomie przygotowania wniosku oraz zrealizowania wszystkich prawnych wymogów, ale podejmie się monitorowania kolejnych etapów. W składzie firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują kompetentni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może liczyć na sumienną analizęprocesu projektowego, zarówno w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Eksperci mający wyśmienite kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego dostarczą kompletnej dokumentacji sprawozdawczej . Udzielą wsparcia przy wskazaniu kwalifikowalności wydatków i rzetelnego wskazania końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami okazuje się dla każdego beneficjenta nie tylko wsparciem podczas spełnienia ustalonych w instrukcji wytycznych, ale nade wszystko gwarancją sukcesu w trakcie realizacji przedsięwzięcia.