Kupuj lokalnie owoce i warzywa na portalu PlonyPola.pl. Portal PlonyPola.pl publikuje ogłoszenia lokalnych rolników, sadowników, producentów żywności.

Kupuj lokalnie żywność. To jest korzystne dla środowiska, rolników, lokalnej społeczności i przyrody. Dobrze zarządzane gospodarstwa rolne świadczą usługi ekosystemowe: zachowują żyzną glebę, chronią źródła wody i wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery. Lokalne gospodarstwa rolne to mozaika pól, łąk, lasów, stawów i budynków, które stanowią siedlisko dzikiej przyrody w naszych społecznościach.

Kupuj lokalnie owoce i warzywa to inwestycja w przyszłość. Wspierając dziś lokalnych rolników, pomagasz zapewnić, że jutro w Twojej społeczności będą istniały gospodarstwa rolne. Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w świetle niepewnej przyszłości energetycznej. Naszego obecnego uzależnienia od paliw kopalnych w produkcji, opakowaniach, transporcie, dystrybucji i przechowywaniu żywności.