Obecnie znaczna ilość nowo budowanych mieszkań jest zarządzanych przez wspólnoty. Natomiast jeżeli ktoś kupuje mieszkanie z rynku wtórnego z wysokim najprawdopodobniej trafi na spółdzielnię mieszkaniową.

Nadrzędną zaletą wspólnot mieszkaniowych są małe koszty. Następuje to z faktu, że w odróżnieniu od spółdzielni pobierane tutaj opłaty za administrowanie są małe. Wspólnoty zatrudniają z reguły minimalną ilość pracowników a dodatkowo, jeśli kierownictwo nie sprawdza się w swojej pracy, lokatorzy mogą go odprawić. Oszczędności wynikają także z tego, że w początkowych latach istnienia bloków nie płaci się nic na fundusz remontowy albo płaci się niewielkie kwoty.

Warto mimo to mieć na uwadze, że wspólnoty mieszkaniowe posiadają też swoje wady. Wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone większością głosów. W związku z czym częstokroć nie udaje się na przykład zmienić beznadziejnej ekipy konserwatorów, bo większa część lokatorów nie bacząc na wszystko głosuje za tym, by było jak najtaniej. Czasem dla dobra lokatorów należy podjąć pewne mało popularne decyzje, jak zmniejszenie ilości miejsc parkingowych na rzecz placu zabaw czy zieleni i we wspólnotach często się to nie udaje. W spółdzielni taka uchwała byłaby narzucona z góry.