Będzin jest jednym z najwspanialszych ośrodków miejskich na obszarze Zagłębia. Będzińskie zabytki sprawiają, że wycieczki po terenie Będzina mogą okazać się dla wielu z nas wspaniałą przygodą.

Co warto zobaczyć podczas odkrywania tego ośrodka miejskiego? Jakie atrakcje znajdujące się w Będzinie mogą zrobić na gościach największe wrażenie? Będzin może się pochwalić ważną pamiątką z czasów średniowiecza. Są nią fragmenty średniowiecznych murów miejskich, które dawniej otaczały całe stare miasto. W gronie skarbów architektury sakralnej na wyróżnienie zasługuje kościół parafialny Świętej Trójcy. To ciekawa budowla, pamiętająca okres panowania Kazimierza Wielkiego.

Przedwojenny Będzin był istotnym ośrodkiem osadnictwa dla ludności żydowskiej. Do dziś przypominają nam o tym tak ważne miejsca, jak Plac Bohaterów Getta Będzińskiego na terenie getta oraz Dom Modlitwy Cukermana. Zachwyca też synagoga Mizrachi, nad którą opiekę pełni aktualnie Muzeum Zagłębia. Placówka ta ma jeszcze pod swoją opieką Pałac na Gzichowie oraz zamek, wzniesiony w czasach Kazimierza Wielkiego. Aktualnie w miejscach tych można oglądać interesujące ekspozycje, dzięki którym można dobrze poznać dzieje Będzina a także jego dawnych mieszkańców.