Okoliczności w czasie utrzymywania się pandemii COVID-19 jak również wynikająca z niej recesja gospodarcza wpłynęły ujemnie na zdrowie psychiczne wielu osób jak również stworzyły nowe problemy dla ludzi już cierpiących na schodzenia psychiczne a także przykładowo zaburzenia połączone z nałogami.

Około 4 na 10 dorosłych w Stanach Zjednoczonych komunikowało podczas epidemii przejawy stanów lękowych czy depresyjnych. W dotychczasowych okresach była to w przybliżeniu 1 osoba na 10 pełnoletnich. Do zwykle sygnalizowanych problemów połączonych ze zdrowiem psychicznym oraz samopoczuciem zaliczają się:

- kłopoty z zaśnięciem bądź regularnym snem - więcej niż 1/3 osób
- kłopoty z jedzeniem a także odżywianiem - ponad jedna trzecia osób
- podwyższenie spożycia alkoholu ewentualnie używania substancji uzależniajacych - przeszło jedna dziesiąta osób
- zmiana na gorsze stanu zdrowia, szczególnie chorób przewlekłych z powodu obaw jak również stresu powiązanego z COVID-19 - więcej niż 1/10 osób

W miarę trwania globalnej epidemii, coraz więcej psychoterapeutów jak również osób związanych z pomocą osobom najbardziej potrzebującym zdradza konieczność zwiększenia działań w zakresie zdrowia publicznego. Coraz to gorsze wyniki badań związanych z samopoczuciem znamionują że istniejący stan pandemii oddziałuje ostro nie tylko na kondycję zdrowia fizycznego ale i na nasze zdrowie psychiczne i nastrój. Skutki zaniedbań w tym obrębie mogą być wyczuwalne na długo po wygaśnięciu samego zagrożenia pandemicznego. Pomoc psychoterapeuty, dialog z członkami najbliższej rodziny oraz przyjaciółmi to najłatwiejsza metoda na odnowienie pewnej stabilności i szerszego spojrzenia, odzyskanie perspektywy na otaczający nas kraj.