Audyt zewnętrzny i pisanie wniosków o dofinansowanie to dwa różne procesy, ale oba są kluczowe dla biznesów, organizacji non-profit oraz publicznego. Audyty zewnętrzne to niezależne przeglądy finansowe lub operacyjne, które są realizowane przez niepodległe firmy lub osoby, aby zweryfikować, czy zakład pracy działa zgodnie z aktualnymi wzorcami a także czy przestrzega odpowiednich przepisów.

Audyty zewnętrzne są przeprowadzane w celu zagwarantowania solidności i uczciwości działań firmy, poprawienia wydajności operacyjnej a także zauważania możliwych zagrożeń dla interesów firmy. Audyt zewnętrzny może pomóc w rozpoznaniu obszarów, w których firma wymaga ulepszeń i poprawień, co może w następnej kolejności prowadzić do podniesienia wydajności i zysków.

Natomiast pisanie wniosków o dotację to procedura składająca się z kilku kroków, którego zamysłem jest pozyskanie środków finansowych na realizację ustalonego celu. Wniosek może dotyczyć działań na rzecz rozwoju firmy, nauki, kultury bądź działań społecznych.

Wskazane jest pamiętać, że pisanie wniosków o grant postuluje pilności i skrupulatności. Przygotowanie poprawnego projektu wymaga szczegółowej analizy celów, planów, działań a także prognozowanych wyników. Istotne jest też, by uwzględnić w planie elementy, które przyciągną uwagę ewentualnych darczyńców lub grantodawców.

Krótko mówiąc, audyty zewnętrzne i pisanie projektów o dofinansowanie to procesy, jakie mogą wspomóc w rozwoju i podwyższeniu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji. W przypadku audytów, warto selekcjonować kompetentne firmy, które posiadają biegłość w branży i wykwalifikowany personel. Natomiast w wypadku pisania projektów o dotacje, warto skorzystać z pomocy ekspertów bądź zewnętrznych firm specjalizujących się w tej dziedzinie.