Jeśli Twoje przedsiębiorstwo przestało przynosić zyski, stało się mniej rentowne i utraciło płynność, skorzystaj z dobrodziejstwa analizy finansowej. Wystarczy skuteczna kontrola kilku istotnych obszarów firmy, by znaleźć i wyeliminować słaby punkt, mający wpływ na kondycję Twojej firmy. Sprawdź!

Co ocenia analiza finansowa?

Analiza opiera się na danych zawartych w sprawozdaniach, jak np. bilans zysków i strat. Obejmuje zazwyczaj podstawowe obszary jak płynność finansowa, zadłużenie i obsługa długu, rentowność, efektywność zarządzania majątkiem, ogólna sytuacja majątkowo - kapitałowa.

Jakie są rodzaje analizy?

W zależności od potrzeb ocenia się dane przeszłe lub bieżące. Analiza retrospektywna odnosi się do stanu finansowego przedsiębiorstwa w przeszłości. Z kolei analiza prospektywna umożliwia planowanie przyszłości i ułatwia podejmowanie decyzji biorąc pod uwagę zarówno dane przeszłe, jak i bieżące.

Co daje analiza?

Dane analizy dostarczają kierownictwu szeregu istotnych informacji, które miały wpływ na obecny stan, w jakim jest firma. Niewłaściwe decyzje, nietrafione inwestycje, niepotrzebne wydatki. Działania, których można było uniknąć, a wprowadziły szkody dla firmy. Ponadto kierownictwo otrzymuje informacje o skuteczności działań pracowników i podejmowanych przez nich decyzji. Analiza wskazuje słabe strony firmy i pozwala je wyeliminować poprzez wprowadzenie odpowiedniej strategii działania. To z kolei jest istotne, by uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością.
Analiza pozwala również porównać przedsiębiorstwa, co znacząco wpływa na podjęcie współpracy z przyszłymi kontrahentami i partnerami. Pozwala również ocenić kondycję finansową dłużników.

Co jest istotne?

Celowość działania ma tutaj istotne znaczenie. Analizę finansową należy bowiem przeprowadzać w konkretnym i sprecyzowanym celu. To pozwoli na odpowiednią interpretację wyników i wyciągnięcie ważnych wniosków na przyszłość. Analiza może obejmować szereg obszarów, dlatego tak istotnym jest wybór celu danego badania i kontroli.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl